Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”)  informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Musiał, ul. Felińskiego 149
 2. Kontakt z Administratorem danych w sprawie Pani/Pana danych osobowych możliwy jest poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług w zakresie w jakim korzysta Pani/Pan z serwisu w celach związanych utrzymaniem Portalu, w szczególności w celu zapewnienia możliwie najlepszej jakości jego funkcjonowania.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacja przez Administratora danych obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanych z realizacją ww. umowy, lub cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest konieczność zagwarantowania dostępności serwisu internetowego, zwiększania funkcjonalności serwisu internetowego, polepszania jakości świadczonych usług oraz umożliwienie wyświetlania użytkownikom reklam w serwisie, a także inne cele bezpośrednio związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego, w szczególności badania statystyk odwiedzin serwisu internetowego oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku z zawartą umową.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem serwisu internetowego (m.in. świadczący usługi hostingu — Hekko.pl na podstawie zawartej przez Administratora umowy powierzenia danych osobowych oraz badaniem statystyk odwiedzin serwisu — Google Analytics zgonie,
 6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google Analytics.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: w przypadku udzielonej zgody dobrowolne, w przypadku zawarcia umowy jest niezbędne do jej realizacji i wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 10. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.u lub pocztą tradycyjna na adres. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie bark możliwości korzystania z Portalu.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 2. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.